Byaföreningen

Föreningen, (Org.nummer: 892600-0608) som är politiskt och religiöst neutral, skall ha till uppgift att för framtiden bibehålla en bygdegård med bl a samlingslokal i Gevågs by. Denna byggnad kallas Bystugan och skall opartiskt och på skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, kommunala myndigheter och inrättningar ävensom i övrigt till organisationer och enskilda, vilka har behov av och önskar använda lokalen.

Föreningen skall handha och på bästa sätt förvalta inom Gevågs by befintliga samfälligheter och rättigheter samt vid eventuella tvister och förrättningar föra samfälligheternas talan. Dessutom skall föreningen verka för byns utveckling, både när det gäller näringslivsfrågor och turism samt när det gäller kulturfrågor.

Föreningens stadgar finns bl.a. hos ordföranden.

Ny medlem

Bli medlem genom att betala in medlemsavgiften på bankgiro: 5601-8567
Familj 100kr, Enskild 50kr.

OBS: ange namn, adress och födelsedatum (ÅÅÅÅ-MM-DD).
Frågor ang. medlemskapet tas per telefon med ordförande.  

Kontakter

  • Nuvarande ordförande: Per-Ivar Johansson tel. 076-1467713
  • Nuvarande stugvärd: Margareta Lindström tel. 070-6076886
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)