Bystugan

Gevåg 3:18

Foto KEH

Att hyra bystugan

REGLER för B Y S T U G A N

ALLMÄNT - Bystugan kan användas för byns gemensamma sammankomster och fritidsaktiviteter, och är då kostnadsfri, men förutsättes naturligtvis att detta sker under ansvar enligt gällande ordningsregler.

Gällande Ordningsregler - finns uppsatta i Bystugan - skall följas.

Driften finansieras genom överskott från egna fester, lotterier och medlemsavgifter.

UTHYRNING - Bystugan kan även uthyras till egna medlemmar och utomstående för speciella ändamål, varvid då kan uttagas en avgift för att täcka viss material som måste nyanskaffas, elkostnad, försäkring mm.

FÖRENINGSMÖTEN - För föreningar verksamma i Gevåg som ordnar möten, kurser eller liknande ofta med tillhörande fika uttages ingen avgift - För föreningar verksamma huvudsakligen utanför Gevåg, som ordnar möten, kurser eller liknande och där fika ordnas debiteras med en mindre avgift.

PRIVATA FESTER - För medlemmar, som vill disponera Bystugan för egen fest eller tillställning, uttages en avgift per dag - För övriga, som önskar disponera Bystugan, debiteras en högre avgift per dag. Inbetalningskort erhålles i samband med bokningen.

BOKNING - All användning och uthyrning av Bystugan skall ske efter bokning hos uthyrningsvärden. Vid bokning av Bystugan får användaren utkvittera nyckel, ett inbetalningskort samt får upplysning om vilka ordningsregler, som gäller.

Kontakter

  • För hyra av bystugan, kontakta aktuell uthyrningsvärd ("Kontakter" under Byaföreningen).
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)