Fäbodar & skogskojor på Gevågs-skogen

Från Jonas Nilssons gick det en stig förbi Knösen och till jordbroa. Norr därom delade stigen sig och en följde Stenbäcken och gick till Gammelbodarna. Ett gammalt boställe som ligger ca 1 km norr om kojan på mitt skogskifte på gränsen mellan Sahlins och Jonas Perssons skog. Är förfallet sedan många år tillbaka.
Sedan fanns på Höghanåsen ett fäboställe som tillhörde Sahlins. Lillstugan hos Jan-Olof är fäbostugan från Höghanåsen. Min mamma var lillbujänta där omkring 1890.
Djupdalen ett annat fäboställe som numera tillhör Gerd Persson. Jag prata med henne för flera år sedan om byn skulle kunna få överta detta och det hördes ej omöjligt. Så finns ju Halbodarna som brukades till nån gång i början av 1900-talet.
Ett annat fäboställe är Stormyra. Det är väl den fäbod som varit längst i bruk, kanske in på 1930-talet. Där var det Jonas Perssons som drev fäbodar.
Sedan är det Överbodarna som brukades av Westins i Rasan och Ante Jonssons. Överbodarna upphörde några år före Stormyra.
Andra platser på Gevågs-skogen är Piken, där jag tror att Vallénsfolket bodde innan de flyttade till Lugnet i Gevåg.
Sedan finns Metspöriset som var bebott av Otto Gradin tills han byggde i Rasan omkring 1937. Metspöriset ägs i dag av sonen Adrian Gradin, som även äger stället i Rasan.
En annan plats heter Hanbergsmyran och även där bodde det folk ända in på 1900-talet, då man flyttade fram till Gevågsstranna och öppnade garveri.
Den stig jag nämnde i början delade sig norr om jordbroa och den ena gick förbi Breråbäckskojan och över Grubberget förbi Anders-Olov Pers-kojan och över Piken ända fram till Halbodarna, Sedan fortsatte den över Halån och upp till Stensjö.

Kojor som jag minns

Jag börjar med den koja, som finns på mitt skifte. Den var en lada som fanns vid en starrslått i östra kanten av Måckelmyran. Så sent som 1928 var jag med och slog starr åt korna där. Min bror Sven och jag flyttade ladan ca 100 m till en gammal kolbotten och använde den som jaktstuga.
Så finns det en koja på Hilding Forsgårds skifte norr om Måckelmyran. Och en koja på Jakob Grundvalls skifte numera Ingemar Lindholms skifte.
Sedan fanns Breråbäckskojan på skiftet som tillhörde Lindholms numera Larssons. 1940 satte SCA upp en fin barack i Stordalen. Stallet stod tills för några år sedan.
På Anders-Olov Perssons norr om Hanåsbäcken fanns en koja med samma namn som skogsägaren men den är borta sen många år.

På f d Wifstavarvs numera SCA:s bortom de stora hyggena efter bilvägen längs Hanåsbäcken kan man till vänster om vägen ner mot en stor myr se lämningar av en koja. Den byggdes av Axel Sandström och Nils-Göran Lindholm.
Längre västerut efter samma väg byggde Kalle Bergman den koja som kallas Daga-kojan och nästan på samma plats har Lindholms-laget satt upp en jaktstuga. Den stugan stod förut på hygget i Hamran där det nu finns en stall kvar.

1932 på hösten byggde min bror Alfred och Artur Pettersson och jag en koja på Bobacks skiftet väster om den källa där Lindholms-laget tar vatten till sin jaktstuga. Det finns bara ruiner av den.

På östra delen av Gevågs skog norr och öster om Susmyran alldeles norr om bilvägen fanns en liten koja med namnet Dryckesbäcks-kojan. Sedan finns en koja på Otto Gradins skifte alldeles innan man når Skalstjärnen.

På Tjäderbränna fanns en koja och en stall. För många år sedanvar det ett antal hästar som var ute på bete och gått in i stallet, dörren gick igen och hästarna blev instängda. Alla var döda då man hittade dem till slåttanna.

1928 kom en arrendator till Boback som hette Persson. Han byggde en koja på norrsidan om norrflon på SCA:s Bobacksskog. Den är borta för länge sen.

WWAB:s skifte i norrhöjda fanns en väldigt fin skogskoja. Anders-Olov och Nils-Göran Lindholm rev och flyttade den till Prästbordets skifte i Pålgård. Om jag ej minns fel så köpte Lasse Gisslén den och flyttade den ovanför Stadsberget och byggde om den till bostad. Där bor Sonja Almgren i dag.

Det kan väl hända att jag glömt en del men i så fall är det förlåtligt för gubben är ju ganska gammal. Synd att man ej hann gå och visa Er på stigar och det som fanns i gamla tider
Men lycka till / Gösta O.

Renskrivet 2000-01-15 av Karl-Eric Hoflin

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)