Vägföreningen

Vägföreningen i Gevågs by

Som till sin form är en vägsamfällighet vilken omfattar ca 5 km byväg som går genom byn Gevåg.

Historik

Gevågs Vägsamfällighet bildades 1954, när en förrättning verkställdes och andelstal bestämdes för de berörda fastigheterna. Denna fungerade till 1970-talet, när riksväg 87 byggdes om och byvägen genom Gevågsstranna skulle ingå i vägsamfälligheten. Ingen ny förrättning gjordes, utan i stället träffades en överenskommelse mellan byborna, att alla fastighetsägare skulle debiteras en fast avgift, samt att en merkostnad skulle påföras de fastigheter, som brukade vägen i större utsträckning och därmed förorsakade högre slitage mm. Ny förrättning har år 2008 genomförts av Lantmäteriverket, som meddelat sitt beslut daterat 2009-02-05 (ärende Z 07426), angående de nya fördelningstalen för vägsamfälligheten.

Nuläget för vägen

Moderna normalstadgar har antagits för att ersätta de gamla stadgarna, bl.a. att fastställa rätt för Vägsamfälligheten att själv besluta om ändring av andelstal. Den vägsträcka, som förvaltas omfattar 4950 m och utgör:
- dels gamla riksväg 87 från Metspörisvägen i väster till påfarten på nya riksväg 87 i öster vid Hellströms Verkstad.
-dels vägen genom byn från Älvgården upp förbi Byastugan och sträckan ner till riksväg 87 vid Gevågsänget.

Många använder sig också av Metspörisvägen från Byastugan till riksväg 87, en sträcka på ca. 700 m, vilken inte ingår i vägsamfälligheten.

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)